Obsługa prawna  

       Decyzja o wyborze partnera w zakresie obsługi prawnej wymaga do niego zaufania i gwarancji najwyższej jakości. Firma Pol-Finanse jest kontrahentem, który ze względu na wysoką skuteczność i wdrożone procedury może sprostać świadczeniu usług kompleksowo, profesjonalnie i w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

    Firma Pol-Finanse, stanowiąca jednolitą pod względem prawnym i funkcjonalnym całość organizacyjną, mającą do zaoferowania narzędzia zapewniające kompleksową obsługę prawną. Zdobyte dotychczas doświadczenia gwarantują, że dostosujemy narzędzia, jakimi dysponujemy, do Państwa indywidualnych potrzeb.  

    Ciągłe doskonalenie proponowanych usług i dbałość o relacje z naszymi Klientami pozwalają nam na świadczenie usług na najwyższym poziomie. 

Doradztwo prawne obejmuje następujące dziedziny prawa:  

             

            PRAWO CYWILNE

· umowy pożyczki

·    umowy najmu i dzierżawy

·    umowy sprzedaży i dystrybucyjne

·    umowy współpracy handlowej

·    umowy przedwstępne, warunkowe, terminowe

  

            PRAWO HANDLOWE

·    kwestie rejestracyjne w Krajowym Rejestrze Sądowym

·    zakładanie spółek

·    przekształcenia, przejęcia i łączenie się spółek

·   wewnętrzne akty spółek (uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego, pełnomocnictwa)

·    analiza sytuacji prawnej spółek

·    dostosowanie do wymogów Kodeksu Spółek Handlowych

·    zasady funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej

          

            PRAWO UPADŁOŚCIOWE I UKŁADOWE

·    wnioski o ogłoszenie upadłości

·    zgłoszenie wierzytelności

·    podział masy upadłości

·    funkcjonowanie spółki w upadłości

·    podania o otwarcie postępowania układowego

·    skutki postępowania układowego

     

            PRAWO NIERUCHOMOŚCI

·    umowy o roboty budowlane, o podwykonawstwo, inwestorskie

·    umowy developerskie

·    uzyskiwanie zezwoleń z zakresu prawa budowlanego

·    nadzór budowlany

       

            PRAWO PRACY

·    umowy o pracę

·    kontrakty menedżerskie

·    umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej

· regulaminy pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

·    restrukturyzacja

·    przejęcie zakładu pracy 

 

Porady prawne udzielane są za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

                                                           Zapraszamy! 

 

Najnowsza Oferta POL-FINANSE

Sprawdź jak skontaktować się z naszym przedstawicielem.