Wywiad gospodarczy

 

     Wiedza o kontrahencie (również tym potencjalnym) bądź dłużniku dotycząca jego wiarygodności finansowej pomaga zapobiegać powstawaniu ewentualnych zaległości w płatnościach. Jednocześnie stanowi cenne źródło informacji przydatnych przy odzyskiwaniu już powstałych wierzytelności. 

 

Naszym Klientom w ramach umowy o współpracy gwarantujemy:

·   analizę ofert sprzedaży wierzytelności, w których kontrahent funkcjonuje jako zobowiązany do zapłaty w największych w Polsce giełdach wierzytelności

·     dane z Biur Informacji Gospodarczej

·   udostępnianie wypisów wszystkich podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.   

·  informacje z baz  Pol-Finanse obejmujące takie dane jak: obrót kontrahenta i zatrudnienie.

 

Korzyści

·  minimalizowanie ryzyka związanego z podejmowaniem współpracy z nowymi partnerami przy sprzedaży usług i produktów z wydłużonym terminem płatności, 

·     uzyskanie przewagi nad konkurencją w danej branży poprzez eliminację współpracy z niewypłacalnymi lub nieuczciwymi kooperantami

 

Informacje udzielane są za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 Zapraszamy!

Najnowsza Oferta POL-FINANSE

Sprawdź jak skontaktować się z naszym przedstawicielem.